Hôm nay, Thứ bảy ngày 21/05/2022,

Thông báo

Họp giao ban công tác tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 02/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2021 vào 13h30 chiều ngày 01/03/2021 tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
74800

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 86