Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021,

Thông báo

Hướng dẫn Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý vb điện tử

Các đồng chí nghiên cứu thực hiện quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2029/TT-BNV ngày 24/01/2019

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
23349

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 58