Hôm nay, Thứ bảy ngày 21/05/2022,

Thông báo

Thông báo họp giao ban công tác tháng 12/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 12/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021 vào 13h30 chiều ngày 06/01/2021 tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
74799

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 85