Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020,

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ ba, 03/03/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2022

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KT/ĐUK ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về Hướng dẫn nội dung thực hiện Kế hoạch 19-KH/ĐUK, Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc. Ngày 27 và 28/02/2019 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2022.

Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp đã thành công tốt đẹp. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng viên và quần chúng. Từ đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới đại hội đảng bộ Ban quản lý các khu công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

 

 

                                                                                                                VPĐU

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
11508

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 25