Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phúc Sơn

Thứ sáu, 02/07/2021

Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Phúc Sơn  Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Phúc Sơn Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Phúc Sơn Xem chi tiết tại đây

Bản đồ quy hoạch KCN Phúc Sơn Xem chi tiết tại đây

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91968

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 99