Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Lịch công tác tuần từ 07/3/2022 đến 13/3/2022

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07/3 đến ngày 12/3/2022)

 

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Cơ quan

 tham mưu

THỨ HAI

07/3

Sáng

- Làm việc hướng dẫn Công ty Bình Minh về đề nghị điều chỉnh dự án (dự kiến 9h30)

 

Phòng Quản lý Đầu tư

- Kiểm tra tình hình môi trường KCN Khánh Phú. Đôn đốc giám sát nhà máy đạm trong quá trình vận hành lại không để xảy ra sự cố về môi trường.

 

Phòng Môi trường

Cả ngày

- Thẩm định hồ sơ mời thầu dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu mở rộng KCN Gián khẩu 35ha

 

Phòng Quy hoạch

THỨ BA

08/3

Sáng

- Làm việc với Công ty CP MoonGroup để thống nhất các nội dung liên quan đến Lễ khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (tại địa điểm thực hiện dự án)

- Làm việc với Công ty CP Hữu cơ Ninh Bình để thống nhất các nội dung liên quan đến Lễ Khởi công công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (tại địa điểm thực hiện dự án)

Đ/c Bùi Duy Quang; Đ/c Trần Mạnh Hiển

Phòng Quản lý Đầu tư chủ trì, phối hợp TNMT, Quy hoạch, Công ty PTHT

- Kiểm tra tình hình môi trường Khu công nghiệp Gián Khẩu.

 

Phòng Môi trường

Cả ngày

- Thẩm định hồ sơ mời thầu dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu mở rộng KCN Gián khẩu 35ha

 

Phòng Quy hoạch

THỨ TƯ

09/3

Sáng

- LĐB đi  kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 tại Công ty TNHH may Nien Hsing NB, KCN Khánh Phú (7h15’)

Đ/c Bùi Duy Quang; đ/c Trần Mạnh Hiển

Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Mời Công ty Lilama và Công ty CP Soda Phúc Lộc làm việc để thống nhất các nội dung liên quan đến việc xử lý, giải quyết các tài sản trên đất đã đầu tư tại vị trí dự án Soda cũ tại KCN Khánh Phú (lịch dự kiến 8h30)

Đ/c Bùi Duy Quang

Phòng Quản lý Đầu tư

Chiều

- LĐB đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 tại Công ty TNHH giầy Adora VN, KCN Tam Điệp (7h15’)

Đ/c Bùi Duy Quang; đ/c Trần Mạnh Hiển

Phòng Quản lý doanh nghiệp

THỨ NĂM

10/3

Sáng

- LĐB đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 tại Công ty TNHH Great Global International, KCN Gián Khẩu (7h15’)

Đ/c Bùi Duy Quang; đ/c Trần Mạnh Hiển

Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Làm việc với Công ty Ắc quy Long Sơn để rà soát, báo cáo Lãnh đạo Ban về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất ắc quy kín khí tại KCN Khánh Phú

 

Phòng Quản lý Đầu tư

Chiều

- Rà soát, theo dõi về tình hình đầu tư một số dự án trong KCN

 

Phòng Quản lý Đầu tư

  - hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Xây dựng cầu Trà Là vượt sông Vân, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (14h - tại Trụ sở UBND tỉnh) Đ/c Bùi Duy Quang  

Cả ngày

- Mời thầu dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu mở rộng KCN Gián Khẩu 35 ha

 

Phòng Quy hoạch

THỨ SÁU

11/3

Sáng

- LĐB đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 tại Công ty TNHH Vienergy, KCN Phúc Sơn (7h15’)

- LĐB đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bện Covid-19 tại Công ty TNHH MCNex Vina. KCN Phúc Sơn (8h15’)

Đ/c Bùi Duy Quang; đ/c Trần Mạnh Hiển

Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Làm việc hướng dẫn Công ty Vissai về đề nghị điều chỉnh dự án

 

Phòng Quản lý Đầu tư

Chiều

Giao ban tuần

 

 

 

 

Bài viết khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225135

Trực tuyến : 13

Hôm nay : 554