Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ hai ngày 29/05/2023,

Lịch công tác tuần từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

Ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Lãnh đạo dự

Người phục vụ

05/7/2021

Thứ 2

         

06/7/2021

Thứ 3

Dự Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ 14h00 Trụ sở UBND tỉnh Trần Mạnh Hiển Đặng Hữu Nho

07/7/2021

Thứ 4

Hội nghị trực tuyến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 8h00 Trụ sở UBND tỉnh Trần Đức Cường Đinh Ngọc Quang
  Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư công 13h30 Trụ sở UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng Đinh Ngọc Quang

08/7/2021

Thứ 5

         

09/7/2021

Thứ 6

Hội nghị đánh giá tại doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2021 8h30 Công ty MCNEX VINA - KCN Phúc Sơn Nguyễn Tiến Dũng Đinh Ngọc Quang

10/7/2021

Thứ 7

Dự Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc

9h30

Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Nguyễn Tiến Dũng

Đinh Ngọc Quang

11/7/2021

Chủ nhật

         

 

 

 

 

Bài viết khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
125976

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 86