Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Danh sách đầu mối liên hệ

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

STT Họ và tên Cơ quan Email
1 Văn phòng 02293.876.129 ninhbinh.bqlkcn@gmail.com
2 Vũ Thị Hà 0919.622.861 havt.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

 

Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225173

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 592