Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Thông báo

Họp công tác tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 vào 14h00 (chiều Thứ hai) ngày 02/8/2021

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 7/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 vào 14h00 (chiều Thứ hai) ngày 02/8/2021  tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

 

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91969

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 100