Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Thông báo

Thông báo họp công tác tháng tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 10/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 vào 13h30 chiều ngày 02/11/2020 tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91968

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 99