Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Thông báo

Thông báo họp giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thánh 12/2020

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 11/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 vào 13h30 chiều ngày 04/12/2020 tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91966

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 97