Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Thông báo họp giao ban công tác tháng 12/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021

Thứ hai, 04/01/2021

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 12/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021 vào 13h30 chiều ngày 06/01/2021 tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Thông báo khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225085

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 504