Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Hội nghị Câu lạc bộ các Ban quản lý Khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIV

Thứ hai, 27/06/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2016, Câu lạc bộ Ban quản lý các KCN, KKT các tỉnh thành phố phía Bắc tổ chức hội nghị lần thứ 14 tại thành phố Cao Bằng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đại diện các Bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo BQL khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc.

Với chủ đề “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  29/2008/NĐ-CP Hội nghị đã tập trung thảo luận một số hạn chế,  vướng mắc về thực hiện Nghị định số 29 và Nghị định số 164, Cụ thể: Thể chế chưa đủ mạnh chưa có luật về KCN, khu kinh tế nên còn bị điều chỉnh về luật, nghị định chuyên ngành. Một số nội dung chưa thống nhất dẫn đến tình trạng một dự án chịu sự quản lý của nhiều cơ quan khác nhau trên 1 lĩnh vực. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các Nghị định chưa được các Bộ, ngành, Trung Ương thực hiện đồng bộ. Vị trí vai trò của các Ban quản lý trong hệ thống các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa được xác định rõ…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị với trách nhiệm là hội viên câu lạc bộ, Ban quản lý các KCN nghiệp tỉnh Ninh Bình đã có tham luận về vấn đề “Việc phân cấp, ủy quyền lĩnh vực quy hoạch, xây dựng cho Ban quản lý KCN, KKT thực hiện quản lý nhà nước đối với KCN, KKT tại địa phương”. Các thành viên tham dự hội nghị câu lạc bộ đã tham luận tập trung vào 02 nội dung chính là thể chế và chức năng nhiệm vụ, vai trò của Ban quản lý.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào các KCN, KKT, trước hết phải hoàn thiện về mặt thể chế nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong các ngành, lĩnh vực với các quy định về quản lý nhà nước đối với KCN, KKT, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN, KCX và KKT; Kết thúc hội nghị các thành viên câu lạc bộ đã trao đổi và thống nhất đề xuất một số nội dung chủ yếu như sau:

- Thống nhất với Câu lạc bộ Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh thành phố phía Nam gửi báo cáo các Bộ ngành, Trung Ương, Quốc hội về tình hình phát triển công nghiệp và vị trí vai trò của các KCN, KCX, KKT vào việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

- Đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Luật khu kinh tế, khu công nghiệp để thay thế các Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

- Đối với Chính Phủ chỉ đạo các ngành đánh giá, sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp, thống nhất giữa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư với các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

 Phòng Quản lý Đầu tư

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91963

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 94