Thứ hai ngày 22/07/2024,

Tặng quà các gia đình khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó Tết Canh Tý 2020 tại xã Sơn Thành - Huyện Nho Quan

Thứ hai, 20/01/2020
<p>Thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ng&agrave;y 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c đơn vị phụ tr&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp kết nghĩa với c&aacute;c x&atilde; đặc th&ugrave;. Nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền Canh T&yacute; 2020, ng&agrave;y 18/01/2020, Ban quản l&yacute; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp tỉnh Ninh B&igrave;nh đ&atilde; phối hợp với UBND x&atilde; Sơn Th&agrave;nh, huyện Nho Quan tổ chức trao 50 xuất qu&agrave; Tết động vi&ecirc;n tinh thần cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; c&aacute;c ch&aacute;u học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute; đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện tại x&atilde; Sơn Th&agrave;nh - Huyện Nho Quan mỗi xuất qu&agrave; l&agrave; 500.000 đồng (Tổng trị gi&aacute; 25.000.000 đồng).</p>

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình – Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng dịp Tết Canh Tý 2020

Thứ sáu, 17/01/2020
<p>Nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền Canh T&yacute; 2020, chiều ng&agrave;y 17/01/2020, đo&agrave;n đại diện Ban Quản l&yacute; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp tỉnh Ninh B&igrave;nh do đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đức Long &ndash; Trưởng Ban l&agrave;m trưởng đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong cơ quan đ&atilde; đến thăm, tặng qu&agrave; cho B&agrave; mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng L&atilde; Thị Bớt tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh B&igrave;nh.</p>
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
386307

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 935