Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Ninh Bình đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ tư, 25/08/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Ban) quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; kiểm soát ban hành, rà soát đánh giá về đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC); công khai TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền về CCHC.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Ban đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Ban.

Về cải cách thể chế: Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được đơn vị thực hiện, qua đó 100% các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Về cải cách và công khai thủ tục hành chính (TTHC): Ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về rà soát, đánh giá TTHC nhằm thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định, căn cứ pháp lí, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện TTHC. Đồng thời, trình UBND tỉnh cắt giảm thời gian thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC. Ban đã trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi gồm 21 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư (trong đó cắt giảm thời gian giải quyết mỗi TTHC từ 03-05 giờ làm việc); 01 lĩnh vực lao động, giảm 05 thủ tục so với Bộ thủ tục hành chính cũ. Hiện nay, số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 16 TTHC thuộc các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, môi trường và lao động (11 TTHC mức độ 3, 5 TTHC mức độ 4).

Đối với 21 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đang trình UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 8 TTHC; mức độ 4 đối với 13 TTHC. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và được đăng tải tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn. Đặc biệt, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Quy trình giải quyết TTHC được Ban Quản lý các khu công nghiệp quy định rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời ban hành quy trình thủ tục đầu tư vào KCN trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Các TTHC đều được Ban tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo về mặt thời gian cũng như quy trình với tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao, được người dân, doanh nghiệp ngày càng hài lòng.

Kết quả 7 tháng đầu năm 2021, Ban đã tiếp nhận và giải quyết 189/189 hồ sơ (trong có 11 hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư, 168 hồ sơ về lao động doanh nghiệp, 5 hồ sơ thuộc quy hoạch và xây dựng, 5 hồ sơ về tài nguyên và môi trường) đạt 100% hồ sơ đúng hạn và trước hạn, 100% tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ “Rất hài lòng” trong quá trình giải quyết TTHC.

                                                                                                              Giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Ban đã và đang thực hiện tốt việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan như: Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng Internet, mạng nội bộ, hệ thống thư điện tử, sử dụng phần mềm Ioffice, sử dụng trang thông tin điện tử: http://izaninhbinh.gov.vn trong trao đổi công việc. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 100%. Thực hiện giải quyết TTHC của Ban trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình.

Công tác tuyên truyền CCHC: Ban đã tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành… đến toàn bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để hạn chế tối đa việc người dân đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dịch bệnh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

 Bên cạnh đó, Ban thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả; tập trung rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, Ban đã và đang tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo sát sao các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn cho doanh nghiệp và công nhân lao động. Mặc dù bị ảnh hưởng về dịch bệnh và các đơn hàng nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp có số lũy kế vẫn có mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách đến 30/6/2021 đạt 8.359 tỷ đồng, đạt 92,87% kế hoạch năm 2021.

                                                                                                                                                                             Phạm Hương - Ban quản lý các KCN

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225122

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 541