Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận trực tuyến đạt 95% trong Qúy I/2023

Thứ năm, 27/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 4 điểm ( 1 đánh giá )

Trong thời gian qua, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (Ban) đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Cùng với việc rà soát đơn giản hóa TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm thời gian thực hiện, chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC liên thông nhiều cấp, Ban đã quy định rõ thời gian, trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn trong quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Triển khai thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Duy trì và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công. Tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến đến người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Nhờ đó, chất lượng công tác giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.

Từ việc thường xuyên thực hiện rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, Qúy I năm 2023, Ban đã tiếp nhận 95/105 hồ sơ thuộc lĩnh vực lao động, đầu tư và quy hoạch xây dựng bằng hình thức trực tuyến đạt tỷ lệ 95%, tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình, tỷ lệ giải quyết TTHC đạt 100% trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Cũng trong Quý I/2023, Ban đã thu phí thẩm định hồ sơ 28,950,000 đồng, thu khác 1.530.000 đồng.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trong thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của công chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC tại đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm soát TTHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị; phân công công chức, viên chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tiếp tục triển khai và thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về thực hiện TTHC.

Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban để kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ TTHC theo quy định, mang lại sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./. 

 

Phạm Hương - BQL các Khu CN

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225149

Trực tuyến : 20

Hôm nay : 568