Hôm nay, Thứ tư ngày 23/09/2020,

Các Khu Công Nghiệp

Bản đồ KCN Khánh Phú

Thứ tư, 10/07/2019

Khu công nghiệp Kim Sơn

Thứ sáu, 08/07/2016

KCN Tam Điệp Giai đoạn I

Thứ sáu, 08/07/2016

Khu công nghiệp Gián Khẩu

Thứ sáu, 08/07/2016

Khu công nghiệp Phúc Sơn

Thứ sáu, 08/07/2016
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
14160

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 19