Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Thông báo

Họp công tác tháng 4/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 4/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 vào 14h00 (chiều Thứ Ba) ngày 4/5/2021  tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91968

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 99