Thứ hai ngày 22/07/2024,

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư, vật liệu thu hồi

Thứ sáu, 15/12/2023

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BQL ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư, vật liệu thu hồi tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2023.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản về việc xác định giá trị của tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư, vật liệu thu hồi để bán tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình ngày 12 tháng 12 năm 2023;

Hội đồng thanh lý tài sản công Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (thành lập tại Quyết định số 130/QĐ-BQL ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp) thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan có nhu cầu mua tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư, vật liệu thu hồi đến liên hệ tại:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Số 201- Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - Thành Phố Ninh Bình.

Số điện thoại: 02293.876.129

Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 19/12/2023.

 

Ghi chú: Nguyên tắc bán thanh lý: Trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua vật tư thì ưu tiên theo thứ tự: Người đăng ký mua trước hoặc bốc thăm (nếu đăng ký thời gian trùng nhau).

DANH SÁCH TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ,

VẬT TƯ, VẬT LIỆU THU HỒI THANH LÝ

(Kèm theo Thông báo về việc bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư, vật liệu thu hồi

ngày 14/12/2023 của Hội đồng thanh lý tài sản – Ban Quản lý các KCN)

STT

Tên, loại

Năm sử dụng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (vnđ)

I

Tài sản cố định

 

 

 

 

 

1

Máy tính để bàn

2010

Bộ

1

70.000

70.000

2

Máy tính để bàn

2010

Bộ

1

70.000

70.000

3

Máy tính để bàn

2015

Bộ

1

70.000

70.000

4

Máy tính để bàn

2013

Bộ

1

70.000

70.000

5

Máy tính để bàn

2014

Bộ

1

70.000

70.000

6

Máy tính để bàn

2015

Bộ

1

70.000

70.000

7

Ipad mini

2016

Chiếc

1

50.000

50.000

8

Máy photocopy

2012

Chiếc

1

850.000

850.000

II

Công cụ dụng cụ

 

 

 

 

 

1

Máy in canon

2016

Chiếc

1

50.000

50.000

2

Máy in canon

2011

Chiếc

2

50.000

100.000

3

Loa kéo

2017

Chiếc

1

200.000

200.000

4

Quạt trần

2010

Cái

3

50.000

150.000

5

Điều hòa

2010

Cái

2

100.000

200.000

III

Vật tư, vật liệu thu hồi

 

 

 

 

 

1

Tôn mái

1997

kg

10

5.000

50.000

2

Xà gồ

1997

kg

30

6.000

180.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

2.250.000

 

Bằng chữ:

Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng./.

 

Thông báo khác
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
386230

Trực tuyến : 28

Hôm nay : 858