Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ hai ngày 29/05/2023,
Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2023

Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2023

Trailer Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 -

Trailer Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 - "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"

Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận trực tuyến đạt 95% trong Qúy I/2023

Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận trực tuyến đạt 95% trong Qúy I/2023

Hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN

Hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN

Tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Chang Xin Việt Nam_KCN Khánh Phú (Tháng 3/2023)

Tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Chang Xin Việt Nam_KCN Khánh Phú (Tháng 3/2023)

Dữ liệu đang được cập nhật

Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
125979

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 89