Thứ năm ngày 30/05/2024,

Quyết tâm xây dựng các khu công nghiệp trở thành trọng điểm- Động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 09/03/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 17/3/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg, về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình. Qua 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Ban quản lý các KCN Tỉnh đã khẳng định được vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần mở rộng thị trường quốc tế, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách và tạo việc cho người lao động... trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của Tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác của dự án KCN sinh thái (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhân chuyến thăm quan khảo sát thực địa tại Công ty Cổ phần khí công nghiệp Ninh Bình trong KCN Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình

Đẩy mạnh phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình

Khi tái lập tỉnh năm 1992, Ninh Bình là một tỉnh nghèo, kinh tế dựa chủ yếu là nông nghiệp; ngành công nghiệp chủ yếu khai thác nguồn lực tài nguyên sẵn có như đá vôi để sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn phát triển, tỉnh Ninh Bình có những điều chỉnh chính sách, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực sẵn có. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ 2001 - 2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 224, ngày 20/12/2002 kết luận về quy hoạch xây dựng các KCN và cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Tỉnh. Trong đó yêu cầu: Việc bố trí các KCN, CCN phải hợp lý, bám sát quy hoạch đã được xây dựng, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đầu tư vào các KCN, CCN; tăng cường quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền phù hợp. Có thể khẳng định rằng, chủ trương phát triển các KCN, CCN là yếu tố quyết định đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Toàn cảnh KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Ngày 17/3/2004 đã đánh một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Ninh Bình đó là: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình (Ban Quản lý). Bắt đầu từ đây, các KCN trên địa bàn Tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển, cũng như tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động và thay đổi.

Từ 1 KCN được thành lập vào năm 2004; đến năm 2008, Ninh Bình đã được phê duyệt 7 KCN với tổng diện tích 1.961 ha. Trong đó có 5 KCN được thành lập đi vào hoạt động ổn định, cơ bản được lấp đầy với tổng diện tích đất quy hoạch là trên 847 ha, đó là các KCN: Khánh Phú, Gián Khẩu, Tam Điệp I, Phúc Sơn, Khánh Cư; đất công nghiệp có thể cho thuê là gần 700 ha.

Hiện nay, Ban đã phối hợp, tham mưu rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất phương án quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh đó là: Giữ nguyên 7 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1499 ngày 18/8/2014; bổ sung thêm 4 KCN mới gồm: Phú Long, Yên Bình, Xích Thổ, Gián Khẩu II; nâng tổng số các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lên 11 KCN, với tổng diện tích đất dự kiến khoảng hơn 2.800 ha.

Với đặc thù của 3 KCN đầu tiên (Gián Khẩu, Khánh Phú và Tam Điệp I) được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ban quản lý các KCN đã chọn giải pháp đầu tư hạ tầng là phân kỳ, chọn hạng mục thi công; vừa xây dựng vừa kêu gọi, tiếp nhận các dự án đầu tư. Với số vốn từ ngân sách cấp hàng năm, đã chỉ đạo chủ đầu tư (Công ty Phát triển hạ tầng KCN của Tỉnh) kêu gọi động viên các nhà thầu tập trung đẩy nhanh thi công các hạng mục chính (như: san lấp mặt bằng; đường giao thông; hệ thống thu gom, xử lý nước thải...) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án đầu tư vào KCN. Do đó, các KCN tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở hạ tầng đồng bộ, đủ điều kiện kêu gọi, thu hút đầu tư, sớm phát huy hiệu quả hoạt động khai thác.

Bên cạnh 3 KCN đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, KCN Phúc Sơn và KCN Khánh Cư được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa là điểm sáng khởi đầu trong thu hút đầu tư vào KCN Tỉnh trong những năm gần đây. Các chủ đầu tư là Công ty Cổ phần - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sông Đáy đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo nên một diện mạo mới cho các KCN của tỉnh Ninh Bình.

Công nhân đang làm việc tại Nhà máy lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam tại KCN Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình

Các KCN - Động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Ninh Bình

Sự phát triển của các KCN đã trở thành đòn bẩy, động lực để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Các chỉ số về tốc độ lấp đầy, chất lượng các dự án, tính khả thi và hiệu quả của các dự án trong các KCN của Tỉnh ở mức khá so với các KCN trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Các dự án đầu tư vào KCN tỉnh Ninh Bình phần lớn là các dự án có quy mô lớn. Trong 20 năm qua, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN của Tỉnh là 122 dự án với tổng vốn đăng ký trên 65.485 tỷ đồng. Trong đó gồm 33 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 635 triệu USD, tương đương trên 13.755 tỷ đồng. Trong tổng số 122 dự án còn hiệu lực có 103 dự án đã đi vào hoạt động (chiếm 84,4% tổng số dự án đầu tư), ước tính vốn thực hiện của các dự án đến nay đạt 58.000 tỷ đồng.

Một số Dự án quy mô lớn như: Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG; Nhà máy xi măng The Vissai; Nhà máy sản xuất camera môđun và linh kiện điện tử của Công ty TNHH MCNEX VINA, các Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HTMV số 2 của Công ty CP sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam...

Năm 2023, sau 19 năm thành lập và thu hút đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển hơn trước, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình chính trị - kinh tế thế giới có nhiều biến động, nên các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị xuất khẩu có giảm nhẹ. Năm 2023 các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu đạt 61.787 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 1.352 triệu USD, nộp ngân sách đạt 13.242 tỷ đồng; trong đó, các dự án của Tập đoàn Thành Công có đóng góp lớn cho sản xuất công nghiệp, nộp ngân sách nhà nước chiếm trên 77% số thu ngân sách toàn Tỉnh năm 2023.

Những con số trên là minh chứng sống động khẳng định các KCN của Tỉnh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào thành tựu tăng trưởng và phát triển của tỉnh Ninh Bình, thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI, khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực kinh tế, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn đầu tư xã hội, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần mở rộng thị trường quốc tế, thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu; đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách và tạo nhiều việc làm ổn định cho người lao động...

Lãnh đạo Công ty Vicem Tam Điệp báo cáo với Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình về kết quả triển khai hoạt động đầu tư của Công ty tại KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KCN

Trong suốt hành trình 20 năm xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý và các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN Tỉnh.

Ban Quản lý với chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Ninh Bình giao trực tiếp quản lý nhà nước trong các KCN Tỉnh đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; chủ động, tích cực triển khai công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các KCN; kịp thời xây dựng và trình UBND Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển KCN; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ khâu tiếp nhận, xử lý thông tin, cấp phép đầu tư đến quá trình triển khai của các dự án nói chung được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư.

Quyết tâm xây dựng các khu công nghiệp trở thành trọng điểm- Động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Ban đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho Tỉnh xây dựng, ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch để phát triển và quản lý các KCN, CCN trên địa bàn Tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư qua các thời kỳ phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh trong từng giai đoạn.

Trong công tác quản lý đầu tư, Ban đã tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng không để xảy ra phiền hà sách nhiễu; từng bước triển khai nhiệm vụ quản lý đầu tư, xây dựng trong KCN theo đúng quy định của nhà nước.

Công tác quản lý môi trường trong các KCN đang ngày một hoàn thiện và đi vào nề nếp. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường của các KCN đã được lập và phê duyệt theo đúng quy định. Các dự án đầu tư vào KCN cũng thực hiện việc lập ĐTM, xây dựng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết trước khi dự án đi vào hoạt động

Về công tác quản lý lao động luôn được quan tâm thường xuyên và sâu sát. Đến nay, các KCN đã thành lập được 47 công đoàn cơ sở và kết nạp được gần 40.000 đoàn viên; tổ chức công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đặc biệt là các hộ lao động hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: xây tặng nhà tình nghĩa, thăm hỏi công nhân lao động ốm đau, hiếu, hỷ, tổ chức các hoạt động Tết sum vầy, Xuân chia sẻ.

Cùng với đó, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn trong các KCN được duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Ban Quản lý đã phối hợp với Công an Tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là sau khi đồn công an ở 2 KCN là Khánh Phú và Gián Khẩu đi vào hoạt động, chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai hàng năm, có phương án bảo vệ tài sản, con người an toàn, giúp cho hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN được ổn định và phát triển.

Những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình 20 năm qua gắn liền với tinh thần cố gắng nỗ lực, đồng sức đồng lòng, quyết tâm vượt khó của tập thể của cán bộ công chức, viên chức và lao động của Ban Quản lý đã mang hết khả năng và sự nhiệt huyết của mình để chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lên một tầm cao mới.

Những thành tích vượt bậc của tập thể Ban Ban Quản lý được minh chứng bằng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên sự tăng trưởng nhanh, bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình; trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021) cùng nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng. Đây là những phần thưởng có ý nghĩa giá trị tinh thần vô cùng to lớn có tác dụng động viên, khích lệ tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý quyết tâm phấn đấu hơn nữa để mang hết khả năng và sức lực của mình cống hiến cho sự phát triển bền vững của các KCN trên địa bàn.

 

Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình thăm qua và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy đạm Ninh Bình trong KCN Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình

 

Ninh Bình tiếp tục tập trung đầu tư phát triển các KCN chuyên sâu, các mô hình KCN mới

Ghi nhận và thấm nhuần lời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong lần về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, đã đánh giá: Ninh Bình là vùng đất cố đô giàu truyền thống lịch sử, “địa linh, nhân kiệt”, có nhiều tiềm năng phát triển, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, nhiệm vụ của Ninh Bình là phấn đấu xây dựng, phát triển Ninh Bình giàu đẹp, người dân ấm no, hạnh phúc. Phát triển toàn diện tất cả các mặt kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao ở vùng Tây Nam tỉnh Ninh Bình... Phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển. Khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.

Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, xác định rõ định hướng lĩnh vực phát triển công nghiệp là “Đẩy mạnh phát triển các KCN- dịch vụ - đô thị thế hệ mới gắn với cơ cấu lại ngành công nghiệp, lấy công nghiệp cơ khí ô tô làm động lực, thúc đẩy dịch vụ, đô thị hóa đồng bộ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu”.

Trên cơ sở những định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình, trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua, quyết tâm phấn đấu xây dựng các KCN của Tỉnh phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong chặng đường phía trước.

Toàn cảnh Nhà máy Đạm Ninh Bình về đêm tại KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Để đạt được mục tiêu phấn đấu trên, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ luôn phấn đấu nỗ lực, mang hết khả năng và sức lực của mình nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, coi trọng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN đã thành lập, tập trung đầu tư xây dựng KCN ở những địa bàn có đủ điều kiện và lợi thế phát triển; tập trung phát triển theo hướng các KCN chuyên sâu, mô hình KCN mới.

Từ đó, nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các tiện ích công cộng phục vụ cho KCN. Quan tâm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân, xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, trường học, trạm y tế… để người lao động an tâm làm việc ổn định, lâu dài.

Thứ hai, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư ưu tiên phát triển công nghiệp ô tô, điện tử và phụ trợ ngành công nghiệp ô tô. Tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp chủ lực một cách bền vững; chọn lọc thu hút các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, đặc biệt tại các thị trường nhiều tiềm năng…

Thứ ba, quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép, trong đó chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp bằng các dịch vụ tư vấn về pháp lý. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường… tại các KCN.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Với chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, Ban Quản lý các KCN Ninh Bình sẽ luôn phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của mình; sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư; tập trung sức lực và trí tuệ; nỗ lực phấn đấu, đồng sức đồng lòng để tạo nên một tập thể đoàn kết, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước, quyết tâm đưa tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu của đất nước; điểm sáng điển hình, xây dựng nhanh và bền vững cho phát triển cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vì sự phát triển lớn mạnh của hệ thống các KCN trong Tỉnh, trong bối cảnh hội nhập ngày một sâu rộng với kinh tế thế giới, góp phần thực hiện thành những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ rất lớn, có tính chiến lược, định hình phát triển cho nhiều giai đoạn sau này, thể hiện khát vọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trong đó, trọng tâm là xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển kinh tế-xã hội ở mức khá, về cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2035 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

Toàn cảnh KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

(Nguồn: https://kinhtevadubao.vn/quyet-tam-xay-dung-cac-khu-cong-nghiep-tro-thanh-trong-diem-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-tinh-ninh-binh-28328.html)

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
320376

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 657