Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chủ nhật ngày 24/09/2023,

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý các khu công nghiệp có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

1. Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/bui_duy_quang.jpg

Ông: Bùi Duy Quang

Ngày sinh: 01/01/1971

Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện trường Đại học Bách Khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.579.011

Email: quangbd.hl@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phó Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/chi_binh.jpg

Bà:  Đinh Thị Thanh Bình

Sinh năm: 25/10/1982

Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0983.809.828

Email: binhdtt@ninhbinh.gov.vn

 

https://www.ninhbinh.gov.vn/SiteFolders/Root/2451/C%C3%A1c%20s%E1%BB%9F,%20ng%C3%A0nh/Ban%20QLy%20KCN/PTB%20Tran%20Duc%20Cuong%20a.jpg

Ông:  Trần Đức Cường

Ngày sinh: 09/12/1980

Quê quán: Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí máy chính xác

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0982.791.147

Email:  Cuong.tdbql@gmail.com

 

https://www.ninhbinh.gov.vn/SiteFolders/Root/2451/C%C3%A1c%20s%E1%BB%9F,%20ng%C3%A0nh/Ban%20QLy%20KCN/PTB%20Tran%20Manh%20Hien%20a.jpg

Ông:  Trần Mạnh Hiển

Ngày sinh: 01/5/1972

Quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913.292.391

Email:  Vp5hien@gmail.com

 

 

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 

 

* Phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

* Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 

 

Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
144211

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 187