Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý các khu công nghiệp có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

1. Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/bui_duy_quang.jpg

Ông: Bùi Duy Quang

Ngày sinh: 01/01/1971

Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện trường Đại học Bách Khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.579.011

Email: quangbd.hl@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phó Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/chi_binh.jpg

Bà:  Đinh Thị Thanh Bình

Sinh năm: 25/10/1982

Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0983.809.828

Email: binhdtt@ninhbinh.gov.vn

 

Ông:  Trần Đức Cường

Ngày sinh: 09/12/1980

Quê quán: Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí máy chính xác

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0982.791.147

Email:  Cuong.tdbql@gmail.com

 

Ông:  Trần Mạnh Hiển

Ngày sinh: 01/5/1972

Quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913.292.391

Email:  Vp5hien@gmail.com

 

 

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. Văn Phòng

Ông Lâm Quang Quân

Ngày sinh: 1977

Quê quán: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, kỹ sư trắc địa, Thạc sỹ Quản lý Xây dựng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0918.945.777

Email:  quanlq.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

2. Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng

Ông Hoàng Mạnh Thắng

Sinh năm: 1983

Quê quán: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0913.055.983

Email:  thanghm.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Quản lý doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thúy Lương

Sinh năm: 1978

Quê quán: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913.292.054

Email:  luongnt.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

4. Đơn vị trực thuộc - Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Ông Trần Quang Vĩnh

Sinh năm: 1979

Quê quán: Vụ Bản, Bình Lục, Hà Nam

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0904.150.979

Email: vinhtq.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

 

Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225067

Trực tuyến : 24

Hôm nay : 486