Chủ nhật ngày 16/06/2024,

Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý các khu công nghiệp có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

1. Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/bui_duy_quang.jpg

Ông: Bùi Duy Quang

Ngày sinh: 01/01/1971

Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện trường Đại học Bách Khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.579.011

Email: quangbd.hl@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phó Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/chi_binh.jpg

Bà:  Đinh Thị Thanh Bình

Sinh năm: 25/10/1982

Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0983.809.828

Email: binhdtt@ninhbinh.gov.vn

 

Ông:  Trần Đức Cường

Ngày sinh: 09/12/1980

Quê quán: Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí máy chính xác

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0982.791.147

Email:  Cuong.tdbql@gmail.com

 

Ông:  Trần Mạnh Hiển

Ngày sinh: 01/5/1972

Quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913.292.391

Email:  Vp5hien@gmail.com

 

 

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. Văn Phòng

Ông Lâm Quang Quân

Ngày sinh: 1977

Quê quán: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, kỹ sư trắc địa, Thạc sỹ Quản lý Xây dựng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0918.945.777

Email:  quanlq.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

2. Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng

Ông Hoàng Mạnh Thắng

Sinh năm: 1983

Quê quán: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0913.055.983

Email:  thanghm.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Quản lý doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thúy Lương

Sinh năm: 1978

Quê quán: Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913.292.054

Email:  luongnt.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

4. Đơn vị trực thuộc - Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Ông Trần Quang Vĩnh

Sinh năm: 1979

Quê quán: Vụ Bản, Bình Lục, Hà Nam

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0904.150.979

Email: vinhtq.bqlkcn@ninhbinh.gov.vn

 

Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
336641

Trực tuyến : 17

Hôm nay : 201