Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu ngày 03/02/2023,

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý các khu công nghiệp có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

1. Trưởng Ban

2. Phó Trưởng Ban

https://izaninhbinh.gov.vn/uploads/images/bui_duy_quang.jpg

Ông: Bùi Duy Quang
Ngày sinh: 01/01/1971
Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Phó trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện trường Đại học Bách Khoa
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0913.579.011
Email: quangbd.hl@ninhbinh.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 

* Phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

* Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 

 

Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
107894

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 137