Chủ nhật ngày 16/06/2024,

Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban quản lý các khu công nghiệp năm 2024

Thứ năm, 18/01/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/22014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 17/7/2019 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương.

Với mục đích (1) duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực hoạt động đã xây dựng của Ban. (2) Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của Ban, phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, công chức và người lao động trong quá trình giải quyết công việc. Giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban. (3) Chuẩn hóa các phương pháp làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng công việc trong đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng chuyên chuyên môn xử lý công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. (4) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên chuyên môn trong hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

 Ngày 16/01/2024, Ban quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 02/KH - BQL về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban năm 2024. Theo đó nội dung thực hiện trong năm 2024:

- Triển khai các nội dung duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban năm 2024.

- Xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban, của các phòng thuộc Ban.

- Thực hiện niêm yết Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024.

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi về nhân sự.

- Rà soát và điều chỉnh Hệ thống tài liệu của đơn vị cho phù hợp với Bộ thủ tục hành chính (theo danh mục bộ TTHC do UBND tỉnh công bố hiện hành)

- Tổ chức đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp

- Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo, cải tiến Hệ thống

- Thực hiện công bố lại sau khi có sự điều chỉnh, thu hẹp, mở rộng phạm vi áp dụng (nếu có).

- Báo cáo kết quả triển khai việc áp dụng, duy trì và cải tiến ISO 9001:2015 năm 2024.

- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Ban và  các phòng chuyên môn.

                                                                                                                                                                     Phạm Hương - Văn phòng

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
336659

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 219