Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu ngày 08/12/2023,

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Chủ nhật, 01/01/2023

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan nói riêng, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
162317

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 208