Chủ nhật ngày 16/06/2024,

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 18/12/2023
<p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;"><span style="font-size:14px;">Ngày 14/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Báo cáo số 187/BC-BQL về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023.</span></span></p>

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Thứ năm, 05/01/2023
<h2><strong>Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan nói riêng, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung.</strong></h2>
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
336650

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 210