Hôm nay, Thứ bảy ngày 21/05/2022,

Quy hoạch chi tiết KCN Gián Khẩu phần 50ha mở rộng và phần diện tích 162,1ha

Thứ sáu, 02/07/2021

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 50ha mở rộng KCN Gián Khẩu Xem chi tiết tại đây

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 50ha mở rộng KCN Gián Khẩu Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 Phê quyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết KCN Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 7/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết KCN Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha) Xem chi tiết tại đây

Bản vẽ quy hoạch chi tiết KCN Gián Khẩu (phần diện tích 162,1ha)  Xem chi tiết tại đây

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
74800

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 86