Hôm nay, Thứ ba ngày 01/12/2020,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp

I. Lãnh đạo quản lý

Ban quản lý có  Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban

 

1.Trưởng Ban

2. Phó Trưởng Ban

 

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 

* Phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

* Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
18846

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 48