Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Thứ ba ngày 05/03/2024,

​​​​​​​Lịch trực Tiếp Công Dân (Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 10/11/2023)

Lịch trực Tiếp Công Dân (Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 10/11/2023)

 

TT

Ngày Trực

Người Trực

1

01/11/2023(Thứ Tư)

Vũ Thị Hà

2

02/11/2023 (Thứ Năm)

VP Thường Trực

3

03/11/2023  (Thứ Sáu)

VP Thường Trực

4

06/11/2023 (Thứ Hai)

VP Thường Trực

5

07/11/2023 (Thứ Ba)

VP Thường Trực

6

08/11/2023(Thứ Tư)

VP Thường Trực

7

09/11/2023 (Thứ Năm)

Bùi Duy Quang

8

10/11/2023  (Thứ Sáu)

VP Thường Trực

Bài viết khác
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
225071

Trực tuyến : 24

Hôm nay : 490