Thứ năm ngày 30/05/2024,

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁ SỐ 16/2023/QH15 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2023

Thứ tư, 15/11/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

 

Luật Giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023 (sau đây gọi là Luật Giá năm 2023), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 (riêng quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026).

Theo đó, Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2014/QH13, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 07/2022/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 75 của Luật Giá năm 2023.

Ngày 09/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 866/UBND-VP5 về việc Triển khai thi hành Luật Giá, trong đó giao: “Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Giá năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện đăng tải toàn văn Luật Giá và các Văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố và các xã, phường để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn dễ khai thác sử dụng.”.

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Văn bản nêu trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đăng tải toàn văn nội dung Luật Giá năm 2023 trên Trang Thông tin điện tử của Ban để cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện trong khai thác, sử dụng./.

(đính kèm file Luật Giá) Luật giá 2023

 Đinh Sen - Văn phòng Ban

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Bài viết khác
Tin mới nhất
Liên kết Website
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
320378

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 659