Hôm nay, Thứ năm ngày 06/10/2022,

Thông báo

Họp công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020

Văn phòng Thông báo tới toàn cơ quan, Giám đốc Công ty PTHT KCN, Chủ tịch Công đoàn KCN, Họp công tác tháng 9/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020 vào 8h00 sáng ngày 30/9/2020 tại Hội trường tầng 3, đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến tham gia vào hội nghị.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thống kê truy cập
91963

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 94